KVKK Politikası

BİOFRESH GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

Biofresh Gıda A.Ş.(“ Biofresh”), kişisel verilerinizin korunmasına özen göstermektedir. Biofresh, 6698
Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun hareket etmek amacıyla, kişisel veri
işlerken Kanun’da yer alan genel ilkeleri benimsemekte, kişisel verilerin işlenmesi, silinmesi, yok
edilmesi, anonim hale getirilmesi, aktarılması, ilgili kişinin aydınlatılması ve veri güvenliğinin
sağlanmasıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmektedir. Bu kapsamda düzenlenen “Biofresh Gizlilik
ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası” kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin (“İlgili Kişi”) erişimine
sunulmaktadır.
Biofresh olarak www.biofresh.com.tr'yi ziyaret etmiş olan kullanıcılarımızı Gizlilik Sözleşmesi ve Kişisel
Verilerin Korunması Politikası hakkında, kişisel verilerin korunması mevzuatı kapsamında
bilgilendirmek isteriz.
Kişisel Verilerin Korunması Politikasının Amacı ve Kapsamı
Biofresh Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası (“Politika”), www.biofresh.com.tr kullanıcıları
ve çevrimiçi ziyaretçilerine ilişkin olarak:
a. Biofresh’in ne tür kişisel veriler işlediğini,
b. Kişisel veri işleme amacı ve hukuki dayanağını,
c. Toplanan kişisel veri türleri ve toplanış şekli
d. Biofresh’in kişisel verileri kimlerle paylaşabileceğini,
e. Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonimleştirilmesi şartlarını,
f. Biofresh’in işlediği kişisel veriler üzerinde ilgili kişinin haklarının neler olduğunu ve bu hakların nasıl
kullanılabileceğini,
g. Elektronik ticari ileti alma konusundaki olumlu veya olumsuz tercihlerin nasıl değiştirebileceğini,
h. Kullanıcıların erişimlerini,
i. Biofresh’in Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası değişimlerini açıklamaktadır.
İşlenen Kişisel Veriler
Biofresh tarafından aşağıda belirtilen süreç ve faaliyetler kapsamında kişisel veriler işlenmektedir:
 www.biofresh.com.tr üyeliğinin gerçekleştirilmesi amacıyla internet sitesi veya mobil internet
sitesinden; zorunlu giriş gerektiren ad, soyad, e-posta, cep telefonu numarası, doğum tarihi ve
cinsiyet bilgileriniz,
 Biofresh ’ den tercih ve beğenileriniz doğrultusunda ticari elektronik ileti alma yönünde onayınıza
istinaden iletişim bilgisi (e-posta, cep telefonu),
 www.biofresh.com.tr internet sitesi üzerinde gerçekleştirilen işlemlere istinaden üye işlem bilgisi
(alışveriş tutarı, alınan ürün veya hizmet bilgisi, işlem tutarı, işlem zamanı gibi),
 Üye olsun olmasın www.biofresh.com.tr internet sitesi veya mobil internet sitesini kullanan
kullanıcıların trafik bilgileri (taraflara ilişkin IP adresi, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı,
yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve varsa abone kimlik bilgileriniz),
 Üyelerin www.biofresh.com.tr internet sitesi, mobil internet sitesinde gezinme bilgileri,

Kişisel Veri İşleme Amacı ve Hukuki Dayanağı
Biofresh yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi;
a. Üyeliğinizin gerçekleştirilebilmesi için, Biofresh ile aranızda Kullanıcı Sözleşmesi’nin kurulması ve
ifası için,
b. Üyelik sonrası işlenen kişisel verilerinizi yine Biofresh ile aranızda kurulan Kullanıcı Sözleşmesi’nin
ifası ve bu sözleşmeden kaynaklanan hukuki yükümlülüklerinin ifası amacıyla,
c. Ticari elektronik ileti alma onayınız ve bu onayın gereğini yerine getirebilmek şeklindeki hukuki
yükümlülük doğrultusunda, tercih ve beğenilerinize uygun içerik hazırlamak, tanıtım, indirim ve çeşitli
faydaları sunmak amacıyla,
d. Üye olsun olmasın Biofresh internet sitesi veya mobil internet sitesini ziyaret eden kullanıcıların
trafik bilgileri 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla
İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuattan kaynaklanan
yükümlülüklerin ifası amacıyla,
e. Gezinme bilgileriniz; ticari elektronik ileti onayı olan müşterilerimiz açısından, tercih ve
beğenilerine uygun elektronik ileti içeriği hazırlanması, fayda, fırsat sunulabilmesi amacıyla
işlenmektedir. Üye olmayan kullanıcıların gezinme bilgileri ise 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan
Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında
Kanun’dan kaynaklanan yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla, IP adresi gibi kişisel veriler silinerek,
sadece istatiksel çalışmalar, raporlamalar ve karar destek sistemlerinde kullanılmak amacıyla,
f. Pazarlama faaliyetlerine konu yapılacak kişilerin, kullanıcı davranış kriterleri doğrultusunda tespiti
ve/veya değerlendirilmesi amacıyla,
g. Kişiye özel pazarlama ve/veya tanıtım aktivitelerinin tasarlanması ve/veya icrası amacıyla,
h. Pazarlama amacıyla veri analitiği çalışmalarının planlanması ve/veya icrası amacıyla,
i. Etkinlik tanıtım süreçlerinin planlanması ve/veya icrası amacıyla,
j. Kampanya tanıtım süreçlerinin planlanması ve/veya icrası amacıyla,
k. Üye talep ve/veya şikayetlerinin yönetilmesi, müşteri memnuniyetinin sağlanması ve ihtiyaç
duyması halinde Biofresh uygulamalarına dair her türlü konuda bilgi ve destek verilmesi, anlık çözüm
sağlanamayan problemlerde konuyu Biofresh ’e ulaştırarak müşteri memnuniyetine aracılık edilmesi
amacıyla,
l. Çerez (Cookie) Politikası ile kapsamı belirtilen çerçevede profilleme amacıyla,
Toplanan Kişisel Veri Türleri ve Toplanış Şekli
Biofresh yalnızca sizin tarafınızdan sağlanan bilgileri toplar. Bu bilgiler ad, soyad, cinsiyet bilgileriniz
adres, e-posta adresiniz ve cep telefonu numaranızdır. Kişisel bilgileriniz sitemize üye olduğunuzda ya
da uygulamalarımıza bağlandığınızda sizlere hızlıca geri dönüş yapabilmek ve izin vermeniz halinde
yeni ürünlerden ve kampanyalardan haberdar etmek amacı ile toplanır.
Kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve işlenme amaçları, www.biofresh.com.tr internet sitemizde
yer alan Kullanıcı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni’ nde detaylı bir şekilde
kullanıcılarımızın bilgisine sunulmuştur.
Biofresh ‘in Kişisel Verileri Kimlerle Paylaşabileceği

Elde edilen kişisel bilgileriniz gizlilik politikasına uygun olarak Biofresh ailesi ile paylaşılabilir. Biofresh
ailesi olarak bahsedilen kurumlar Biofresh’in bağlı ortaklıkları, işletmecileri, grup şirketleri, Biofresh
ve birlikte çalışılan üçüncü taraflardır.
Bu üçüncü taraflar sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına birlikte çalıştığımız; promosyon, teklif ve
yarışmalar hazırladığımız şirketler, taleplerinizi daha doğru karşılamak ve teknik problemleri ortadan
kaldırabilmek adına yardımını aldığımız tedarikçiler, pazarlama ve reklam işlemlerimizi desteklemesi
ve geliştirmesi için danıştığımız ajanslardır. Bahsi geçen eylemlerin gerçekleştirilmesi için yalnızca sizin
açık rızanız olduğu sürece bilgileriniz paylaşılacaktır. Bu bilgileri kullanacak olan kurumlar gizlilik
politikası ve veri koruması gereğince yalnızca belirtilen eylem için bilgilerinize ulaşabilecektir.
Bizlere izin verdiğiniz sürece Biofresh veya çalıştığımız kurumlardan yeni ürünler, satın alma teklifleri,
indirim kuponları, ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz özel haberler, bizleri anlatan ve sizinle
paylaşmaktan mutlu olduğumuz gelişmeler ve diğer promosyonlar için sizlere e-posta gönderilecektir.
Hangi durumda olursa olsun gönderilen e-postaları almak istemediğiniz sürece aboneliğinizi iptal
edebilirsiniz.
Biofresh hukuk ve yasal işlem gerektiren durumlarda zorunluluk hallerinde www.biofresh.com.tr’nin
bütünlüğünü korumak, isteklerinizi en doğru şekilde karşılamak ve toplum güvenliğini korumak adına
yapılan araştırmalarda doğru bilgiyi sağlamak adına kişisel bilgilerinizi kullanma veya ifşa etme
hakkına sahiptir.
Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi Şartları
Biofresh, internet sitesi veya mobil internet sitesi aracılığıyla işlediği kişisel verileri, Kanun’un 7. ve 17.
maddeleri ile Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesi uyarınca ilgili kanunların öngördüğü süreler
ve/veya işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca saklamaktadır.
Biofresh tarafından kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde
erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir. Biofresh bunun için
kullanıcı seviyesinde erişim yetki ve kontrol matrisi oluşturur ve bunu bir politika çerçevesinde
uygulamaya alır. Veri tabanında silme işleminin gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri alır.
Biofresh tarafından kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde
erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir. Biofresh
tarafından kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi
hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale
getirilmesini ifade etmektedir.
Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişilerin Hakları
Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Biofresh’ e
iletmeniz durumunda Biofresh talebin niteliğine göre talebi 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesinin 2.
fıkrası uyarınca en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak,
işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Biofresh tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca
belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.
Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu
kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• 6698 sayılı KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına
rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya
yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın
giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
6698 sayılı KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı
kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak Biofresh ’ e iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun
belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne
şekilde alınacağı Şirketimiz tarafından duyurulacaktır. Bu çerçevede Şirketimiz’ e 6698 sayılı Kanun’un
11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve
usuller aşağıda açıklanmaktadır:
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 6698 sayılı
Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik
açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.biofresh.com.tr adresindeki formu doldurarak ve formun
imzalı bir nüshasını “Pınar Mah. Çamlıbel Cd. No: 48A Sarıyer/İstanbul” adresine kimliğinizi tespit
edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya 6698 sayılı Kanun’da belirtilen diğer
yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu, info@biofresh.com.tr adresine güvenli elektronik imzalı
olarak iletebilirsiniz.
Çerezler (Cookie) Yoluyla İşlenen Kişisel Veriler
Biofresh web sitesi veya mobil internet sitesinde kullanılan çerezler yoluyla işlenen kişisel verileriniz
ve çerez yönetimi konusunda Çerez (Cookie) Politikamızı inceleyebilirsiniz.
Ticari Elektronik İleti Onayının Geri Alınması
Biofresh tarafından kampanya, tanıtım veya fayda sağlamak gibi amaçlarla gönderilen iletileri, artık
almak istemediğiniz takdirde, dilediğiniz zaman info@biofresh.com adresine e-posta gönderebilir ya
da size gönderilen e-posta veya SMS gibi iletilerde yer alan çıkış linkine tıklayabilirsiniz.
Biofresh üyeliğinize son vermeniz, ticari elektronik ileti için verdiğiniz onayın da geri alınması
anlamına gelmemektedir. Bu nedenle ticari elektronik ileti onayınızı geri almak için yukarıda
belirttiğimiz şekilde hareket etmenizi tavsiye ederiz.
Erişim
Biofresh’ e sağlamış olduğunuz tüm kişisel verilerin kontrolü ve değiştirme hakkı elinizde
bulunmaktadır. Veri tabanımızda bulunan bilgileri değiştirmek istiyorsanız ya da iletişim detaylarınız
ile ilgili yapmak istediğiniz bir değişiklik söz konusu ise sayfanın en altında bulunan adresler aracılığı
ile bizimle iletişime geçebilirsiniz. Sizlerden edindiğimiz kişisel verilerin silinmesini veya verilerinizin
kullanılmasını durdurmak istediğiniz anda bizlere ulaşarak dileklerinizi belirtebilir, sorunsuzca iptal
işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Gizlilik Politikası Değişimleri
Biofresh olarak bazı dönemlerde gerektiği müddette gizlilik politikamızda gerçekleştirebileceğimiz
değişiklikler mevcuttur. Yapılan herhangi bir değişiklikte sizleri en iyi şekilde bilgilendirmek adına
değişiklikleri bu sayfada belirtmekteyiz. Söz konusu bu değişiklikler, değişikliklerin meydana geldiği
tarihten itibaren ileriye dönük olarak hüküm doğuracaktır